Reklamation och retur

 

Areco Profiles erbjuder kvalitativa och starka byggprodukter där råmaterialet kommer från certifierade och ledande stålverk. Koncernen har hög kompetens och stor erfarenhet. De varor och tjänster som Areco erbjuder håller en hög kvalitet och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kundnöjdheten och leveransprecisionen.

En viktig del i detta förbättringsarbete är att utreda våra reklamationer och vidta åtgärder för att minska risken för att de upprepas. Därför ber vi er att dokumentera eventuella reklamationer så noga som möjligt.

  • Fyll i den anvisade reklamationsblanketten, observera att vissa fält är obligatoriska och ska vara ifyllda.
  • Ta bilder både på avstånd och nära, på produkten, emballaget och märkningen.
  • Vid transportskadat eller saknat gods måste felet noteras på fraktsedeln före kvittering, se separat instruktion nedan.
  • Foto samt fraktsedel ska bifogas reklamationsblanketten.
  • Om ni önskar returnera felfria produkter t.ex. på grund av felköp, kontakta support och fyll i returblanketten nedan. Fäst den på returgodset.

OBS! Alla reklamationer mailas till: claimprofiles@areco.se. Bifoga ifylld blankett och annan dokumentation så kontaktar vi er.


Areco Reklamatationsblankett

Areco Reklamationsblankett

Areco Returblankett

Areco Returblankett

Areco Transportskadehantering Inrikes

Areco Transportskador 

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll