Om oss

 

Areco Profiles är idag en av de ledande aktörerna inom tillverkning av byggplåtsprodukter och riktar sig till byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter i tunnplåt för bostäder och kommersiella fastigheter. Kunderna finns i 25 länder, produktionen och försäljningsställen i ett flertal europeiska länder.

I Malmö har Areco Profiles sedan 2004 en fabrik för tillverkning av tak- och väggplåt, takpannor, lättbalk och plåtslageriprodukter. Här hanteras ca 4 miljoner m2. I Malmö finns sedan 2012 även en fabrik för produktion av takavvattningsprodukter.

B2B - Våra kunder finns både inom industrin och inom den kommersiella sektorn i form av olika återförsäljare, profilörer, hallbyggare och byggvaruhus. Dessutom erbjuder våra egna butiker under namnet Areco Direct ett komplett sortiment av Areco Profiles produkter.

Inom bolaget finns en hög ingenjörskompetens. Våra tekniker i Malmö och Alingsås arbetar med projektering som innefattar konstruktionsberäkningar, ritningsarbete samt specifikationer åt våra kunder.

Vi arbetar kontinuerligt för att vara flexibla och anpassar både organisationen samt produkterna efter våra kunders krav.

Kvalitet

Areco erbjuder kvalitativa och starka produkter där råmaterialet kommer från certifierade och ledande stålverk. Vi tar fullt ansvar för materialet och lämnar generösa garantier.

Samtliga produkter följer marknadens krav och är CE-märkta. Det innebär att produkterna är tillverkade enligt EU:s byggproduktdirektiv utifrån krav på bland annat hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Miljö

Areco lägger stor vikt vid både miljö och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att effektivisera företagets processer och för att minska belastningen på miljön. Att återvinna och sortera så långt det är möjligt och att försöka minimera uppkomsten av restprodukter och avfall, är en naturlig del av vår verksamhet.

Vi ställer miljökrav på leverantörer och försöker själva ständigt eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.  Lagring och distribution av Areco’s produkter sker alltid på ett säkert sätt. Att följa lagar och förordningar är en självklarhet och ett minimikrav på nivån för vårt miljöarbete.

Areco Profiles har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO14001

Arbetsplats

En bra och säker arbetsmiljö är en grundförutsättning för att Areco ska vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt företag. Vi värnar om våra anställda. Deras trivsel och säkerhet är av högsta prioritet. Att inga medarbetare utsätts för kränkande eller diskriminerande behandling är en viktig del av vår företagskultur.

Arbetsmiljöfrågor ingår som en integrerad del av företaget och vi försöker ständigt förbättra våra arbetsrutiner och underlätta det dagliga arbetet med de hjälpmedel och metoder som finns tillgängliga. Vi har rutiner för besiktning, underhåll och tillsyn av våra produktionslinjer, transporter och utrustningar Årligen följer vi upp hur miljöarbetet fungerat för att kunna skapa en ännu bättre arbetsplats.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll