Avisering om prishöjning 3 april 2017

Den senaste tiden har priset på stål varit fortsatt turbulent runt om i världen, och inte minst i Europa, beroende på att priset på järnmalm och kol har ökat i samband med att importtullar från främst Kina och Ryssland har tagits i kraft. Även valutaeffekter har påverkat situationen.

Detta har inneburit att efterfrågan har ökat och våra
leverantörer har genomfört väsentliga prishöjningar, vilket innebär att vi i vårt led kommer att behöva genomföra prishöjningar i intervallet 6-12 % from den 3 april 2017.

Vid frågor är Du välkommen att kontakta undertecknad eller någon av våra säljare.

Med förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete,

Pontus Holgersson
VD, Areco Profiles AB

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll